Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
historia
duchowość
formacja
wspólnoty, adresy
działalność apostolsko-misyjna
dzieła
ośrodek ekumeniczny
Rodzina Misyjna bł. Bolesławy
rekolekcje dla młodzieży
Litwa: Wilno, Ejszyszki
Włochy: Rzym, Infernetto

Delegatura Amerykańska: USA
Kankakee, Burlington, Orange Park

Delegatura Afrykańska: Kenia, Zambia, Tanzania
Kenia: Nairobi, Kanyakine, Subukia, Watamu, Madunguni
Zambia: Lusaka, Kabwe, Kapiri Mposhii
Tanzania: Dar es Salaam

Delegatura Wschodnia: Białoruś, Rosja
Białoruś

Zgromadzenie

Rosja

Rosja
Moskwa
Prospekt Sowieckij 16a
tel. (0 03751634) 679 01
e-mail: msf-mos@mail.ru


Dziecięce Centrum Świętej Rodziny w Moskwie.

Ważnym dziełem prowadzonym przez siostry jest Dziecięce Centrum Świętej Rodziny w Moskwie. Gromadzi ono około 25 dzieci w wieku od 3 do 16 roku życia, z rodzin o bardzo pogmatwanym życiu. Prawie wszystkie są wyznania prawosławnego. Dzieci trafiają do Centrum kierowane przez Rejonowy Oddział Policji do Spraw Dzieci. Niektóre przyprowadzają swoich kolegów i koleżanki. Siostry nawiązują kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, poznają warunki w jakich żyją i mieszkają.

Zajęcia w Centrum prowadzone są przez pięć dni w tygodniu. Otrzymują tu dwa posiłki: obiad i kolację. Siostry i woluntariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, poświęcają im dużo czasu na rozmowy indywidualne, prowadzą wspólną modlitwę oraz zajęcia rozwijające intelektualnie, religijnie, społecznie i kulturalnie. Dzieci włączają się w różne prace na terenie Centrum. Raz w tygodniu uczestniczą w katechezie prowadzonej przez kapłana prawosławnego. Co jakiś czas organizowane są wycieczki, pielgrzymki, wspólne wyjścia do dziecięcego teatru, do muzeum, na lodowisko itp. Z okazji świąt, głównie na Nowy Rok, dzieci przygotowują przedstawienia. W wakacje wyjeżdżają na dwa tygodnie poza Moskwę na wspólny wypoczynek. Każdego dnia siostry i woluntariusze starają się poświęcać jak najwięcej czasu na indywidualne rozmowy z dziećmi. Oprócz trzech sióstr zatrudnieni są: psycholog, pedagog i rytmiczka.

Jedna z dziewcząt uczęszczających do niego daje następujące świadectwo: "Centrum Dziecięce zmieniło moje życie oraz życie mojej siostry i brata. Zaczęliśmy się modlić, czytać Biblię, chodzić do cerkwi i spowiadać się. Wszyscy troje zostaliśmy ochrzczeni w cerkwi. Także nasza mama została ochrzczona. Siostry uczą moje rodzeństwo czytać i pisać. A mnie pomogły dostać się do szkoły bez dokumentów. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że na świecie są siostry".

W Moskwie od kilku lat zrodziła się możliwość współpracy ze środowiskiem prawosławnym. Jedna z sióstr jest zapraszana z wykładami z psychologii życia duchowego dla inteligencji prawosławnej. Na zajęcia przychodzą także ludzie innych wyznań.

Zaangażowanie sióstr przepełnia żarliwość i wielkoduszny rozmach. Niemniej jednak za Matką Założycielką można powiedzieć, że pole pracy jest przeogromne.

Więcej informacji na stronie internetowej.
Dzieci z Centrum Świętej Rodziny.
Dzieci z Centrum Świętej Rodziny.

Centrum Dziecięce Świętej Rodziny.
Centrum Dziecięce Świętej Rodziny.

Centrum Dziecięce Świętej Rodziny.
Centrum Dziecięce Świętej Rodziny.

S. Pawła na katechezie.
S. Pawła na katechezie.

S. Swietłana przygotowuje gazetkę ścienną.
S. Swietłana przygotowuje gazetkę ścienną.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - ZGROMADZENIE - ROSJA Powrót na górę strony