Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
historia
formacja
wspólnoty, adresy
działalność apostolsko-misyjna
dzieła
ośrodek ekumeniczny
Rodzina Misyjna bł. Bolesławy
rekolekcje dla młodzieży
Litwa: Wilno, Ejszyszki
Włochy: Rzym, Infernetto

Delegatura Amerykańska: USA
Kankakee, Burlington, Orange Park

Delegatura Afrykańska: Kenia, Zambia, Tanzania
Kenia: Nairobi, Kanyakine, Subukia, Watamu, Madunguni
Zambia: Lusaka, Kabwe, Kapiri Mposhii
Tanzania: Dar es Salaam

Delegatura Wschodnia: Białoruś, Rosja
Białoruś
Rosja

Zgromadzenie

Duchowość Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny kształtuje swoją duchowość na wzorze Świętej Rodziny, która czerpie swój ideał jedności z Trójcy Przenajświętszej. Zatem "... potrzeba nam choć w przybliżeniu poznać życie Jezusa, Maryi i Józefa świętego i starać się przy łasce Bożej wstępować w ich ślady" (Bł. Bolesława Lament).
(z Konstytucji, p.1)

Podobnie, jak święta Rodzina włączyła się w zbawczy plan Boga, wypełniając najwierniej swoje posłannictwo na ziemi, tak siostry, naśladując Ją przez swoje włączenie się w dzieło zbawienia, mają przyczyniać się do wzrostu Królestwa Bożego, pracując w duchu swego specjalnego powołania, przekazanego przez Matkę Założycielkę.
(z Konstytucji, p.2)

Jako misjonarki Świętej Rodziny, powołane przez Boga do pracy w służbie jedności, mamy - pamiętając o osobistej konsekracji - we wzajemnych stosunkach, jak również w kontaktach z ludźmi kierować się miłością i szacunkiem oraz pokorą i prostotą, z gotowością służenia innym.
(z Konstytucji, p.6)

Siłą mobilizującą, w pracy właściwej zgromadzeniu, ma być - zgodnie z myślą przewodnią Matki Założycielki - nasze zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym i nabożeństwo do Jego Boskiego Serca, którego miłość w Eucharystii się wyraża. Nasza miłość do Serca Jezusowego ma być nacechowana duchem wynagrodzenia.
(z Konstytucji, p.7)


Pieśni o Świętej Rodzinie (w formacie mp3):
   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - ZGROMADZENIE - DUCHOWOśĆ ZGROMADZENIA Powrót na górę strony