Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
historia
duchowość
formacja
wspólnoty, adresy
działalność apostolsko-misyjna
ośrodek ekumeniczny
Rodzina Misyjna bł. Bolesławy
rekolekcje dla młodzieży
Litwa: Wilno, Ejszyszki
Włochy: Rzym, Infernetto

Delegatura Amerykańska: USA
Kankakee, Burlington, Orange Park

Delegatura Afrykańska: Kenia, Zambia, Tanzania
Kenia: Nairobi, Kanyakine, Subukia, Watamu, Madunguni
Zambia: Lusaka, Kabwe, Kapiri Mposhii
Tanzania: Dar es Salaam

Delegatura Wschodnia: Białoruś, Rosja
Białoruś
Rosja

Zgromadzenie

Dzieła

Szkoła Podstawowa im. Bł. Bolesławy Lament
ul. Dobra 1 A w Białymstoku
tel. (0 85) 741 57 46
www.szkola.misjonarki.pl


Gimnazjum im. Bł. Bolesławy Lament
ul. Mickiewicza w Białymstoku
tel. (0 85)
www.szkola.misjonarki.pl/

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ I GIMNAZJUM:
Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament została powołana do istnienia w roku Jubileuszowym II Milenium Chrześcijaństwa, dnia 1 września 2000 roku w Białymstoku. W tworzeniu jej wiele inicjatywy wykazała s. Emanuela Szefel - ówczesna dyrektorka przedszkola przy ul. Zielnej 16 w Białymstoku.

Szkoła wychowuje w duchu poszanowania tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów. Na miarę swoich możliwości udziela potrzebującym uczniom pomocy i indywidualnego wsparcia. Uczniom uzdolnionym umożliwia indywidualny program nauczania. Duży akcent położony jest na formację religijno-moralną uczniów.

Siostry troszczą się o wysoki poziom nauczania. Wspierają rozwój dociekliwości poznawczej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie. Przygotowują do samodzielnego rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania odpowiedzialnych wyborów i kształtowania właściwej hierarchii wartości. W nauczaniu urozmaicają lekcje elementami zabawowymi, troszczą się o potrzebny dzieciom ruch i odpoczynek. Poza podstawowymi przedmiotami, przewidzianymi programem nauczania, na terenie szkoły istnieją różne koła zainteresowań.

Dobrą atmosferę w szkole, sympatię dzieci do szkoły, chęć przebywania w niej jak najdłużej umacniają wspólne chwile świętowania uroczystości religijnych, patriotycznych i okolicznościowych, takich jak: wigilie klasowe, dni otwarte, wystawy twórczości dziecięcej, imprezy rozrywkowe, jak np. zabawa andrzejkowa, spotkanie ze św. Mikołajem, bal karnawałowy, dzień sportu, przedstawienia z różnych okazji i tańce.

Szkoła cieszy się dobrą opinią wśród rodziców. Świadczą o tym następujące wypowiedzi:

 • "Jesteśmy dumni, że nasz syn jest uczniem tej właśnie szkoły. Widzimy i doceniamy ogromne zaangażowanie Sióstr w nauczanie i wychowywanie dzieci. Doceniamy atmosferę, która panuje w szkole. Osobiście szkoła ta jawi mi się jako oaza spokoju. Wiem, że nic złego nie spotka tam mojego dziecka, że będzie uczone jak kochać Boga i szanować drugiego człowieka."

 • "Powstanie szkoły daje mi nadzieję, że nasze dzieci kończąc ją, będą miały tak wielką siłę, siłę pokornego chrześcijanina, aby stać się żywą solą naszej polskiej ziemi. Osobiście żałuję tylko, że nie było mi dane poznać takiej szkoły w dzieciństwie. Cieszę się, że mój syn do takiej uczęszcza."

 • "Dzięki Bogu mamy naszą szkołę - tak potrzebną na obecne czasy. My rodzice w głębi serca pragniemy i wierzymy, że dzięki pracy naszych szkolnych Pedagogów rozwinie się w naszych dzieciach wewnętrzne bogactwo, dzięki czemu będą mogły odróżnić dobro od zła i dokonywać wyboru właściwych życiowych dróg - zgodnie z Dekalogiem, by mogły czerpać radość z życia i dzielić się z innymi. Zapewniamy również o naszej stałej gotowości do pomocy i współpracy."


Szkoła Podstawowa im. Bł. Bolesławy w Białymstoku.
Szkoła Podstawowa im. Bł. Bolesławy w Białymstoku.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2005/06.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2005/06.

Na lekcji informatyki.
Na lekcji informatyki.

s. Wincenta podczas zajęć.
s. Wincenta podczas zajęć.

Kolonie w Stegnie.
Kolonie w Stegnie.

Kolonie w Bukowinie.
Kolonie w Bukowinie.Świetlica socjoterapeutyczna "Nazaret"

ul. Stołeczna 5 w Białymstoku
telefon: (0 85) 746 66 20

Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Nazaret" powstała w 1992 roku w domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Stołecznej 5 w Białymstoku. Inspiracją do otworzenia świetlicy była grupka dzieci z rodzin biednych i patologicznych, które katechizowała s. Aldona Ludwiczak. Dzieci odwiedzając swoją siostrę katechetkę otrzymywały coś do zjedzenia. Z czasem powstała myśl o zorganizowaniu stałej pomocy, w wyniku której - oprócz dożywiania - dzieci mogłyby w spokoju odrobić lekcje i spędzić czas wolny.

Do świetlicy uczęszcza ok..30 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. W większości pochodzą one z rodzin z problemem alkoholowym, zaniedbanych wychowawczo, ubogich lub z chorobą psychiczną jednego z rodziców.

Zadania realizowane przez świetlicę to m. in.:

 • przygotowanie wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 • wdrażanie ich do uczciwego życia, do przestrzegania zasad życia społecznego w duchu Ewangelii,

 • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

 • podnoszenie poziomu kultury osobistej,

 • eliminowanie zaburzeń zachowania,

 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości i samodyscypliny,

 • korygowanie złych doświadczeń dzieci nabytych w środowisku rodzinnym poprzez zaplanowane zajęcia w grupach socjoterapeutycznych oraz kontakt indywidualny, propagowanie zdrowego stylu życia - profilaktyka uzależnień,

 • terapia pedagogiczna w obszarze mikrodeficytów, praca z dziećmi z dysleksją, dysgrafią, wadami wymowy,

 • reedukacja indywidualna,

 • praca z rodzinami wychowanków,

 • organizowanie zajęć świetlicowych,

 • organizowanie wyjazdów na obozy socjoterapeutyczne.


Celem wszystkich działań i zajęć proponowanych podopiecznym jest szeroko pojęta profilaktyka. Dużą rolę w pracy wychowawczej odgrywa wspólna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej, w nabożeństwach różańcowych czy Drogi Krzyżowej oraz wspólne przeżywanie świąt i uroczystości. Codziennie dzieci otrzymują jeden posiłek.

Praca w świetlicy "Nazaret", obserwacja dzieci, rozmowy z nimi, wspólnie spędzony czas podczas różnorodnych zabaw i ćwiczeń oraz przy realizacji określonych zadań pozwalają utwierdzić się w przekonaniu, że wspólny wysiłek, zaangażowanie oraz praca wychowanków i wolontariuszy zaczyna przynosić wymierne efekty. Trudno oczywiście mówić tu o trwałych i wyraźnych zmianach w funkcjonowaniu naszych podopiecznych, ale w sytuacji, gdy przyczyny ich agresywnych zachowań nadal istnieją (m.in. patologia w rodzinie, złe warunki materialne i mieszkaniowe, niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych, lęk, niewłaściwe wzorce), cieszy nas każda, najmniejsza pozytywna zmiana w ich postępowaniu. Z radością można stwierdzić, że niektóre zamknięte w sobie dzieci z biegiem czasu zaczynają się otwierać, dzieci początkowo bardzo agresywne - stopniowo łagodnieją, a te, które niedawno nie potrafiły nawiązać z nikim bliższych relacji, próbują przełamywać swoje opory. Większość naszych podopiecznych lepiej niż na początku swego uczestnictwa w zajęciach funkcjonuje w grupie, łatwiej się ze sobą nawzajem komunikuje oraz nieco lepiej radzi sobie również z pojawiającymi się trudnościami.

Świetlica obejmuje pomocą także rodziny wychowanków. Co roku z różnych okazji organizowane jest wsparcie w postaci paczek żywnościowych oraz paczek z odzieżą i przyborami szkolnymi. W czasie wakacji i ferii zimowych dzieci mogą korzystać z kolonii i zimowisk.

Pracę wychowawców świetlicy wspomagają wolontariusze, którzy czynnie uczestniczą w zajęciach, towarzyszą dzieciom w zabawie i pracy oraz współorganizują świąteczne spotkania okolicznościowe. Wolontariusze mają możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Świetlicę warsztatach umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wychowankowie bardzo lubią "swoją" świetlicę, w której mogą liczyć na zrozumienie i pomoc. Świetlica jest jakby ich drugim domem - często tym spokojniejszym, bardziej przyjaznym i bezpiecznym.
Klub Gimnazjalisty
ul. Stołeczna 5 w Białymstoku


Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "Nazaret"

Dzieci z s. Alodią.
Dzieci z s. Alodią.

Wspólna zabawa.
Wspólna zabawa.Przedszkola

Przedszkole im. bł. Bolesławy Marii Lament
15-339 Białystok,
ul. Zielna 16
tel. (0 85) 745 28 33

Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny bł Bolesławy Lament
15-034 Białystok,
ul. Dobra 1a
tel. 698-796-656
przedszkole.dobra@wp.pl

05-806 Komorów, ul. Prusa 4
tel. (0 22) 759 12 75

05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 17
tel. (0 22) 784 03 04

34-500 Zakopane, Krzeptówki Potok 12
tel. (0 18) 201 21 13
www.przedszkole.zakopane.biz

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem Integracyjnym im. bł. Bolesławy Lament
20-434 Lublin, ul. Kochanowskiego 34
(0 81) 748 64 81
e-mail: promyczki@list.pl
skype: promyczki-lublin
www.promyczki.lublin.pl

W celu jednoczącego wpływu na rodzinę prowadzimy w Polsce pięć przedszkoli: w Białymstoku, Zakopanem, Legionowie, Komorowie i Lublinie. To ostatnie jest przedszkolem integracyjnym.

Wspomagając rodzinę w integralnym wychowaniu dzieci staramy się o to, aby pomoc ta była jednocześnie okazją do ewangelizacji zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Siostry troszczą się o to, aby wzmacniać więzi rodziców z dziećmi poprzez różne formy kontaktu np. organizowanie spotkań, festynów, przedstawień, wspólne wyjazdy i wspomagać rodziców w pracy wychowawczej przez pomoc fachową. Siostry organizują wspólne spotkania o charakterze duchowym i pedagogicznym: dni skupienia, Msze św., pogadanki i prelekcje o różnych aspektach wychowania.

Dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli pochodzą z różnych rodzin: praktykujących katolików oraz dzieci z rodzin rozbitych i religijnie obojętnych. Przed siostrami stoi wyzwanie, by ich posługa była świadectwem prawdziwej jednoczącej miłości Boga. W oddziaływaniu pedagogicznym siostry starają się dobrze poznać dzieci i ich środowisko rodzinne, orientować się w ich możliwościach i oczekiwaniach. Uśmiech na twarzy dziecka upewnia w przekonaniu, iż przedszkola nasze dają poczucie bezpieczeństwa wychowankom, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej.

Rodzinny, niepowtarzalny klimat naszych przedszkoli wynika nie tylko z faktu dobrego wyposażenia placówek, ale przede wszystkim ze specyficznego powołania Sióstr Misjonarek. Jest to efekt ich zaangażowania, które stanowi już tradycję i wypływa z charyzmatu Zgromadzenia.

Przedszkole w Komorowie

Przedszkole w Komorowie
Przedszkole w Komorowie.

Dzieci pod kierunkiem s. Eligii obserwują jesień.
Dzieci pod kierunkiem s. Eligii obserwują jesień.

Przedszkole w Zakopanem.
Przedszkole w Zakopanem.

Przedszkole Integracyjne w Lublinie

Przedszkole Integracyjne w Lublinie
Przedszkole Integracyjne w Lublinie.

Bal karnawałowy.
Bal karnawałowy.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - ZGROMADZENIE - DZIEŁA Powrót na górę strony