Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
historia
duchowość
wspólnoty, adresy
działalność apostolsko-misyjna
dzieła
ośrodek ekumeniczny
Rodzina Misyjna bł. Bolesławy
rekolekcje dla młodzieży
Litwa: Wilno, Ejszyszki
Włochy: Rzym, Infernetto

Delegatura Amerykańska: USA
Kankakee, Burlington, Orange Park

Delegatura Afrykańska: Kenia, Zambia, Tanzania
Kenia: Nairobi, Kanyakine, Subukia, Watamu, Madunguni
Zambia: Lusaka, Kabwe, Kapiri Mposhii
Tanzania: Dar es Salaam

Delegatura Wschodnia: Białoruś, Rosja
Białoruś
Rosja

Zgromadzenie

Formacja

I. Promocja powołań

Celem naszej działalności powołaniowej jest troska o to, aby osoba odkryła swoje własne powołanie w Kościele oraz na nie odpowiedziała.

Kandydatka do naszego zgromadzenia powinna szukać Boga i Jego woli.

Ma odznaczać się odpowiednimi cechami charakteru i osobowości, szczególnie w aspekcie życia wspólnotowego i posługiwania innym: dostateczną dojrzałością emocjonalną i poczuciem odpowiedzialności oraz cechami niezbędnymi do prowadzenia zakonnego sposobu życia i wypełniania misji zgromadzenia: dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, odpowiednim poziomem rozwoju intelektualnego, woli i zdolnością podjęcia pracy oraz odpowiednimi predyspozycjami moralnymi i duchowymi.


Promacja powołańII. Etapy formacji podstawowej

Postulat

Postulantki i Zgromadzenie rozpoczynają proces wzajemnego rozeznawania, czy Bóg powołuje je do życia w naszej rodzinie zakonnej.

Są wprowadzane w duchowość i tradycje Zgromadzenia.

Uzupełniają i pogłębiają wiedzę religijną, uczestniczą w życiu i pracach wspólnoty a także rozpoczynają formację wewnętrzną.


Nowicjat

Pogłębiając doświadczenia osobistej refleksji, modlitwy, wspólnotowego życia, studiowania i praktykowania Konstytucji, nowicjuszka z pomocą mistrzyni kontynuuje poznawanie siebie w celu dokonania wolnego i świadomego oddania się Chrystusowi, poprzez życie według rad ewangelicznych, we wspólnocie i w apostolskiej posłudze, w miłości i posłuszeństwie Kościołowi, jak to czyniła nasza Matka Założycielka.


Juniorat

Obejmuje okres od pierwszej profesji do ślubów wieczystych, czyli 5 lat. Jest to czas ciągłego pogłębiania życia modlitwy, pracy nad wyrobieniem duchowym i zakonnym, dążenia do osiągnięcia takiej dojrzałości osobowej, która pozwoli na pełne i świadome oddanie się Bogu przez profesję wieczystą.

Zadaniem junioratu jest również przygotowanie zawodowe i praktyczne wprowadzenie sióstr do udziału w pracach właściwych zgromadzenia.


Formacja ciągła wszystkich sióstr

Mamy obowiązek kontynuowania swojej formacji przez całe życie, aby dzięki temu coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa i jednoczyć się z Nim w pracy nad własnym uświęceniem i zbawieniem świata.
Postulat
Postulat.

Nowicjat
Nowicjat.

Śluby wieczyste
śluby wieczyste.

Formacja ciągła
Formacja ciągła.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - ZGROMADZENIE - FORMACJA Powrót na górę strony