Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
wydarzenia - rok 2008
wydarzenia - rok 2007
wydarzenia - rok 2006
wydarzenia - rok 2005
wydarzenia - rok 2004
Wydarzenia

3 - 5 października 2008 r. - IV spotkanie animatorów Wspólnoty Rodziny Misyjnej bł. Boleslawy.     W dniach od 03-05.10.2008 roku w Komorowie odbywało się IV spotkanie animatorów Wspólnot Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy. Wzięło w nim udział 18 osób świeckich i 9 Sióstr. Jedna Wspólnota nie miała swego przedstawiciela. Na Białorusi są dwie Wspólnoty: w Mohylewie i w Pińsku. Reprezentowała je na spotkaniu S. Fabiana Potrząsaj - Przełożona Delegatury Wschodniej.
      W piątek o godz.1700 odbyło się zawiązanie wspólnoty, a po kolacji o godz. 1900 Mszę św. z homilią odprawił ks. Eugeniusz Szyszka - Sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy. Po Mszy św. była konferencja na temat misyjnej działalności Kościoła. Ksiądz na podstawie ciekawych przeźroczy ukazał początki i rozwój historyczny Papieskich Dzieł Misyjnych. Z bardzo ciekawych wiadomości skorzystała także cała Wspólnota Rodziny Misyjnej z Komorowa.
      W sobotę zajęcia prowadził ks. Władysław Moczarski proboszcz z parafii Świętego Ducha w Łowiczu, gdzie była ochrzczona nasza Założycielka. Ks. Proboszcz prowadzi także Wspólnotę Rodziny Misyjnej w Łowiczu. Wygłosił on trzy konferencje: " Uczestnictwo świeckich w misji Kościoła", "Działalność misyjna bł. Bolesławy" i " Współpraca w działalności misyjnej". Była też praca w grupach na temat przymiotów Kościoła - jeden, święty, powszechny, apostolski. Podczas godzinnej cichej adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy mieli okazję do spowiedzi św. Po Mszy św. i kolacji odjechali nasi goście z Łowicza. W niedzielę Mszę św. o godz. 1000 z konferencją na temat "Duch Święty sprawcą misji" odprawił ks. Marcin Piwnicki - Werbista z Michałowic.
      Podczas tego spotkania wysłuchaliśmy także sprawozdań z działalności poszczególnych Wspólnot. To nas bardzo ubogaca, bo widać, co robimy i jak wiele dobra dzieje się dzięki Rodzinie Misyjnej.
      Pod koniec referentka Rodziny Misyjnej S. Róża Naskręt przekazała program formacyjny na rok 2008/2009. Przeżywać go będziemy pod hasłem: " Niech duch misyjny ożywia nasze działanie". Na spotkaniach będziemy wnikać w treść Encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio o Stałej Aktualności Posłania Misyjnego z 1990 roku. Postawy misyjnej uczyć się będziemy od Błogosławionej Bolesławy naszej patronki na podstawie zasadniczo dwu lektur: Życie i działalność Bolesławy Marii Lament, S. Adriany Gronkiewicz oraz Szukać i zbawiać, Jadwigi Stabińskiej OSBap. Towarzyszyć nam też będzie patron roku św. Paweł. W październiku tematem będzie duch misyjny bł. Bolesławy i życie Duchem Świętym według św. Pawła; w listopadzie - świętość bł. Bolesławy i skarb w glinianych naczyniach z nauki św. Pawła; w grudniu - naśladowanie Świętej Rodziny w nauce bł. Bolesławy i małżeństwo obrazem miłości Chrystusa i Kościoła z Listu do Efezjan; w styczniu wpatrywać się będziemy w bł. Bolesławę jako misjonarkę Wschodu, a św. Paweł uczyć nas będzie jak przebaczać nieprzyjaciołom i dążyć do jedności; w lutym modlitwy uczyć się będziemy od obu naszych patronów; w marcu tematem będzie żarliwość apostolska u bł. Bolesławy i świadomość misji u św. Pawła; w kwietniu wierności woli Bożej uczyć się będziemy od bł. Bolesławy, a św. Paweł pouczy nas czym jest Kościół - Ciało Chrystusa; maj to temat ukochania Boga przez bł. Bolesławę, a św. Paweł poda zasady życia; w czerwcu bł. Bolesława skupi nas na wynagradzaniu Sercu Jezusowemu, a św. Paweł nauczy jak wykorzystać cierpienie. Na koniec przydzielono tematy do opracowania poszczególnym Wspólnotom. Tymi materiałami dzielimy się wspólnie.
      Omówiono także różne formy i możliwości kwestowania na rzecz misji podczas całego roku. Dziękując Bogu za dany czas z nowym zapałem w sercu wracali animatorzy do swych Wspólnot, by przekazać to, czym się sami ubogacili.


                                                                          s. Róża Naskręt


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - WYDARZENIA - JUBILEUSZ ZGROMADZENIA Powrót na górę strony