Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
wydarzenia - rok 2006
wydarzenia - rok 2005
wydarzenia - rok 2004
Wydarzenia

Uroczystość Jubileuszowa w Warszawie

     Dnia 20 listopada 2005 r. w katedrze św. Floriana na Pradze w Warszawie odbyły się uroczystości Jubileuszowe 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Właśnie na terenie parafii św. Floriana Matka Bolesława pracowała w latach 1893 - 1903, jeszcze przed wyjazdem na Wschód. Pracowała gorliwie wśród najbiedniejszych, bo bezdomnych; prowadziła dla nich dom noclegowy. Widziała w nich obraz Boga. Swoją gorliwą pracą i oddaniem się całkowicie na rzecz drugiego człowieka Bolesława zasłużyła na powszechny szacunek i była bardzo cenioną osobą w środowisku warszawskim.
     Przed rozpoczęciem uroczystości w katedrze została zaprezentowana wystawa, dotycząca historii naszego Zgromadzenia oraz podejmowanych do chwili obecnej przez Siostry dzieł apostolsko-wychowawczych i charytatywnych na różnych odcinkach i w różnych krajach. Był też czas na indywidualną modlitwę i zamyślenie.
     O godzinie 1800 rozpoczęła się uroczysta Msza święta dziękczynna, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz abp Sławoj Leszek Głodź. W koncelebrze wzięło udział dwunastu kapłanów: Proboszczowie zaprzyjaźnieni z naszym Zgromadzeniem, z którymi Siostry obecnie współpracują na różnych placówkach. I tak między innymi dziękował Bogu Ksiądz Proboszcz z katedry św. Floriana, który gościł nas w swojej parafii, z Komorowa ks. Andrzej Perdzyński, z Legionowa ks. Lucjan Szcześniak, z Łodzi o. Ludwik Stefański, były proboszcz z Warszawy-Ochoty Ks. prałat Józef Gromek, Ojciec Artur Kołodziejczyk SJ, rekolekcjonista, który pełni posługę w naszym Zgromadzeniu od pięciu lat.
     Uczestniczyli we Mszy świętej przedstawiciele Księdza abp Sawy, metropolity warszawsko-gdańskiego Kościoła Prawosławnego; Bracia Bonifratrzy z siostrą Anną Kupiec, która pracuje w ich szpitalu jako pielęgniarka; dalsza rodzina bł. Bolesławy, doktor Kuprianowicz z żoną, oraz Państwo Zawadzcy z Warszawy.
     Kościół katedralny został wypełniony wiernymi oraz dużą liczbą sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych; z naszego Zgromadzenia wzięło udział około osiemdziesięciu Sióstr. Siostry przyjechały dziękować Bogu za dar Jubileuszu prawie ze wszystkich domów w Polsce oraz z niektórych domów zagranicznych.
     Komentarz całej liturgii prowadziła s. Weronika Mackiewicz Wikaria Generalna. Zaś ciepłe słowa powitania skierowała do wszystkich obecnych Przełożona Generalna Matka Bożena Fornalczyk. Ksiądz abp Sławoj Leszek Głodź wygłosił jubileuszową homilię, w której nawiązał do Uroczystości Chrystusa Króla, jako daty założenia naszego Zgromadzenia. Wielokrotnie wyrażał dziękczynienie Bogu za wszystko, co uczyniła bł. Bolesława Lament, szczególnie dla mieszkańców Warszawy-Pragi. Msza święta przebiegała w uroczystej niepowtarzalnej atmosferze dziękczynienia i wzruszenia.
     Chór w wykonaniu Sióstr przygotował oprawę muzyczną liturgii pod dyrygenturą s. Kryspiny Janeckiej. Były śpiewane też pieśni jubileuszowe ku czci Błogosławionej Bolesławy. Modlitwę wiernych oraz psalm responsoryjny wykonały nasze siostry. Dary ofiarne złożone zostały przez siostry, członkinie Rodziny Misyjnej imienia Bł. Bolesławy Lament.
     Po uroczystym błogosławieństwie Ks. abp Sławoj Leszek Głodź, wraz z kapłanami współcelebransami, siostrami i wiernymi w procesji udali się do tablicy upamiętniającej pracę Błogosławionej Bolesławy Lament, umieszczonej przy wejściu do kościoła. Tablica została ufundowana przez parafian z inicjatywy Akcji Katolickiej, jako wotum dziękczynne za gorliwą pracę na rzecz ubogich w Warszawie na Pradze. Po modlitwie i poświęceniu przez Księdza Arcybiskupa, Matka Generalna odsłoniła tablicę. W dziękczynieniu i radości trwaliśmy na modlitwie.
     Po uroczystościach w katedrze wszyscy kapłani i goście zostali zaproszeni do restauracji na uroczystą kolację. Była to okazja do wspólnych rozmów i podzielenia się wrażeniami z przeżytych uroczystości. Nastrój panował prawdziwie rodzinny uroczysty i świąteczny.

s. Imelda Bogusława DEPTUŁA

   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - WYDARZENIA - JUBILEUSZ ZGROMADZENIA Powrót na górę strony