Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
historia
duchowość
formacja
wspólnoty, adresy
działalność apostolsko-misyjna
dzieła
ośrodek ekumeniczny
Rodzina Misyjna bł. Bolesławy
rekolekcje dla młodzieży
Litwa: Wilno, Ejszyszki
USA: West Allis, Kankakee
Włochy: Rzym, Infernetto

Delegatura Afrykańska: Kenia, Zambia
Kenia: Kanyakine, Nairobi
Zambia: Kabwe, Kapiri, Lusaka

Delegatura Wschodnia: Białoruś, Rosja
Białoruś
Rosja

Zgromadzenie

Rodzina Misyjna bł. Bolesławy


Materiały źródłowe wykorzystane do programu formacyjnego Wspólnoty Rodziny Misyjnej na rok szkolny 2007/2008


1. Encyklika Ecclesia de Eucharystia - O Eucharystii w życiu Kościoła z 17.IV.2003 r. w Roku Różańca świętego, 25 - tym roku Pontyfikatu p. Jana Pawła II
2. Posynodalna Adhortacja Apostolska - Sacramentum Caritatis o Eucharystii , źródle i szczycie życia i misji Kościoła z 22 lutego 2007 roku, Papież Benedykt XVI
3. Rok Eucharystii, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 15 październik 2004 r. 4. List Apostolski Dies Domini - O świętowaniu niedzieli, p. Jan Paweł II, 31 maja 1998 r.
5. Katechizm Kościoła Katolickiego
6. Dyrektorium t. I bł. Bolesławy Lament

Lektury uzupełniające do wykorzystania :
1. Instrukcja O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii, Kongregacja Kultu Bożego, 25 marca 2004 r.
2. Przeżywajcie Mszę św. sercem, O. Slavko , Wydawnictwo M, 1997 r.
3. Ziarnem jest Słowo Boże, Jadwiga Stabińska OSB ap, Pallotinum, Poznań 1986 r.
4. Najpiękniejsza Msza mojego życia, Siostra Emanuel, Wydawnictwo Księży Marianów Warszawa 1999 r.


Program Formacyjny Wspólnoty Rodziny Misyjnej Na rok szkolny 2007/2008

Wrzesień
1. Z Encykliki o Eucharystii : Wprowadzenie, pkt.3 - 10
2. Posynodalna Adhortacja Sakramentum Caritatis - Wprowadzenie, p.1 - 5; oraz Adoracja i pobożność eucharystyczna - p. 66 - 69
3. Rok Eucharystii - Adoracja eucharystyczna pkt.13 - 19.

Październik
1. Encyklika o Eucharystii, rozdział I- Tajemnica wiary, pkt.11 - 20
2. Struktura Mszy świętej z KKK - Nr 1345 - 1355
3. Konferencja I - Komunia święta- ks. Wojciech Michniewicz na podstawie Dyrektorium z Biuletynu Zgromadzenia Nr 1/2005 ; - pomoc dla uczestników - schemat Mszy św.

Listopad
1. Encykliki o Eucharystii - Eucharystia buduje Kościół, pkt.21-25
2. Adhortacja Sakramentum Caritatis , Eucharystia i Eschatologia, pkt.30 - 32
3. KKK -pkt.1402 -1405
4. Konferencja II- Przygotowanie do Komunii świętej - ks. Wojciech Michniewicz na podstawie Dyrektorium, z Biuletynu Zgromadzenia Nr 1/2005

Grudzień
1. Encyklika o Eucharystii - Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła, pkt.26 - 33
2. Adhortacja Sakramentum Caritatis- Eucharystia i Kościół, pkt.14-15
3. Konferencja III - Adoracja - ks. Wojciech Michniewicz - na podstawie Dyrektorium, z Biuletynu Zgromadzenia Nr 1/2005

Styczeń
1. Encyklika o Eucharystii- Eucharystia a Komunia Kościelna, Pkt.34 -46
2. KKK pkt.1396 - 1401
3. Konferencja IV - Miłość jest wszystkim - ks. Wojciech Michniewicz na podstawie Dyrektorium, z Biuletynu Zgromadzenia Nr 1/2005

Luty
1.Encyklika o Eucharystii- Piękno celebracji eucharystycznej, pkt.47-52
2.Adhortacja Sakramentum Caritas - Eucharystia, tajemnica celebrowana, pkt.35- 63
3. Z Dyrektorium cz. I - Msza święta( Art. 128), s. 344 - 349

Marzec
1. Adhortacja Sacramentum Caritatis - Eucharystia , tajemnica wiary, pkt.6 - 13
2. KKK - Owoce Komunii świętej, pkt.1391- 1395
3.Dyretkorium, t. I -Rola Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Str. 349 - 351

Kwiecień
1.Adhortacja Sacramentum Caritatis- Eucharystia i sakramenty, pkt.16 -29
2. Dyrektorium , t. I - Sposób słuchania Słowa Bożego, str. 351 - 352

Maj
1. Encyklika o Eucharystii - W szkole Maryi, "Niewiasty Eucharystii", pkt.53 -58
2. Adhortacja Sacramentum Caritatis - Eucharystia i Dziewica Maryja, pkt.33
3. Rok Eucharystii - Maryja: ikona Kościoła eucharystycznego, pkt.5

Czerwiec
1. List Apostolski p. Jana Pawła II - O świętowaniu niedzieli, Zgromadzenie Eucharystyczne sercem niedzieli, pkt.31 - 54
Spotkanie Rodziny Misyjnej w Mławie.
Spotkanie Rodziny Misyjnej w Mławie.

s. Lucyline z p. Wandą.
s. Lucyline z p. Wandą.

Przyjęcie nowej członkini do Wspólnoty.
Przyjęcie nowej członkini do Wspólnoty.

Agapa.
Agapa.   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny - ZGROMADZENIE - RODZINA MISYJNA BŁ. BOLESŁAWY Powrót na górę strony