Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
wydarzenia - rok 2007
wydarzenia - rok 2006
wydarzenia - rok 2005
wydarzenia - rok 2004
Wydarzenia

Spotkanie animatorów Wspólnoty Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy w Komorowie: 28 - 30 września 2007 r.
W dniach od 28 do 30 września 2007 r. odbywało się w Komorowie trzecie spotkanie animacyjno - formacyjne animatorów Wspólnoty Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy Lament. Aktualnie przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny istnieje w Polsce 12 Wspólnot w: Komorowie, Mławie-Stary Rynek i Sienkiewicza, w Białymstoku- Sanktuarium, -Zielna i parafia bł. Bolsławy, w Ciechanowie, Reszlu, Kętrzynie, w Nidzicy, Legionowie, Chełmnie i dwie na Wschodzie: w Mohylewie i Pińsku. W Polsce około 300 osób włączyło się oficjalnie w nasz charyzmat i pragną przez modlitwę i ofiarę wspierać misje i upraszać jedność podzielonego Kościoła.

Na spotkanie w Komorowie, które zorganizowała referentka Wspólnoty Rodziny Misyjnej przybyło 10 sióstr prowadzących Wspólnoty i 15 animatorów świeckich.

W pierwszym dniu w piątek 28 .09.2007 r. spotkanie rozpoczęto o godz. 17,00 . Towarzyszyła nam Matka Generalna Weronika Mackiewicz, która powitała zebranych i okazała radość z włączenia się tak wielu osób w nasz charyzmat. Tego dnia dokonaliśmy podsumowania pracy w minionym roku szkolnym 2006/2007. Animatorzy informowali o stanie liczebnym, o formach przeprowadzanych spotkań. Mówili o większych wydarzeniach, co się udało, jakie były przeprowadzone akcje, by wesprzeć materialnie misje.

Wiele Wspólnot utrzymuje adopcję dziecka kenijskiego lub zambijskiego na odległość, by opłacić jego naukę w szkole. Jak wynikło z relacji najczęściej spotkania odbywają się dwa razy miesiącu. Są też spotkania co tydzień, a także raz w miesiącu.

Okazało się, że czas sprawozdań jest niezwykle ciekawy i ubogacający. W ten sposób zdobywamy doświadczenie, nowe pomysły i zapał do dalszej twórczej pracy. Spotkanie zakończyliśmy o godz. 21,00 Apelem Jasnogórskim w kaplicy.

W sobotę - 29 września od godz. 8,00 naszym pracom towarzyszył ks. dr Grzegorz Tworzewski kanonik, dziekan i proboszcz z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim. Dzień rozpoczęliśmy wspólnym Różańcem w kaplicy o godz. 8,30. Hasłem naszych formacyjnych spotkań w tym roku szkolnym będzie; "Eucharystia buduje jedność". Z tej racji ks. Grzegorz wygłosił trzy konferencje na temat Eucharystii: Eucharystia buduje Kościół; Eucharystia źródłem jedności; Rola Sakramentu Pokuty w przeżywaniu Eucharystii. Była też praca w grupach w oparciu o dokumenty Kościoła na temat Eucharystii. W tym dniu mieliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, okazję do spowiedzi oraz wspólnotową Mszę św. Wieczorem spotkaliśmy się z siostrami z Afryki, które w tym roku w Lublinie rozpoczęły naukę języka polskiego, by za rok rozpocząć studia z duchowości na KUL-u .To umożliwi im dogłębne wnikanie w duchowość Zgromadzenia i przekazanie tego rodzimym siostrom. Podczas jednego ze spotkań omówiliśmy program pracy na nowy rok szkolny 2007/2008. Podzielony został materiał do opracowania na poszczególne miesiące roku. Osoba, która przygotowuje materiał przesyła go do wszystkich Wspólnot. W opracowaniach uwzględnione są między innymi podstawowe dokumenty Kościoła na temat Eucharystii jak Encyklika o Eucharystii papieża Jana Pawła II oraz Posynodalna Adhortacja - Sacramentum Caritatis papieża Benedykta XVI, a także treści, które na temat Eucharystii zostawiła bł. Bolesława w Dyrektorium.

Trzeci dzień niedzielę 30 września rozpoczęliśmy o godz. 8,00 Godzinkami do Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu zapoznaliśmy się w ogólności z materiałem na temat Eucharystii, który pozostawiła bł. Bolesława. Ona to, była głęboko przekonana, że nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego bez Eucharystii. Sama głęboko przeżywała Mszę św. Żyła na co dzień obecnością Jezusa w Komunii św. Tego uczyła siostry i tego pragniemy się od Niej uczyć, i w tym Ją naśladować.

Z wdzięcznością i radością został przez wszystkich przyjęty nowy folder Rodziny Misyjnej opracowany i wydany przez animatorkę Wspólnoty z Komorowa panią mgr Marię Kwasiborską- Sybilską. Uwzględnia on krótką historię Zgromadzenia, historię powstania Wspólnoty Rodziny Misyjnej. Mówi o celach i zasadach funkcjonowania całej Wspólnoty.

Na zakończenie spotkania Mszę św. odprawił i homilię wygłosił O. Marcin Piwnicki Werbista z Michałowic. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, ubogaceni darem wspólnoty z radością rozjeżdżali się animatorzy i siostry, aby z zapałem pomagać Jezusowi zbawiać i jednoczyć świat.

                                                                              - s. Róża Naskręt

Komorów, dn. 08.10.2007 r.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - WYDARZENIA - JUBILEUSZ ZGROMADZENIA Powrót na górę strony