Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
wydarzenia - rok 2007
wydarzenia - rok 2006
wydarzenia - rok 2005
wydarzenia - rok 2004
Wydarzenia

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT w Chełmnie.
Od Maryi uczę się dobrze przeżywać swoją kobiecość.
W dniach 20-24 sierpnia 2007 roku w domu nowicjatu i postulatu w Chełmnie odbyły się rekolekcje dla dziewcząt. Uczestniczyło w nich 30 dziewcząt z różnych rejonów Polski, między innymi: z Warszawy, Poznania, Białegostoku, Wałcza, Płońska, Nidzicy, Mławy, a także z Kisielic i Rudki.

Tegorocznym tematem rekolekcji wakacyjnych było dojrzałe przeżywanie swojej kobiecości na wzór Najświętszej Maryi Panny.

Rekolekcje przygotowała s. mistrzyni Paulina Mieleszkiewicz, która prowadziła medytacje i konferencje. W organizacji modlitewnego skupienia pomagały również: s. Eliasza Podsiadły - adoracje wieczorne, s. Noemi Gąsiorek - animacja muzyczna, postulantka Wioleta Matysiak - modlitwy poranne, postulantka Monika Vasquez i postulantka Katarzyna Wójcik - ćwiczenia w grupach, spotkania popołudniowe.

Nasze rekolekcje rozpoczęły się wspólną modlitwą w intencji ufnego otwarcia się na działanie łaski Ducha Świętego w czasie tych dni. Poleciłyśmy się również Matce Bożej zawierzając Jej siebie wraz z całą naszą kobiecą naturą i wrażliwością. Wieczorem w pogodnej i pełnej radości atmosferze, odbyło się zawiązanie wspólnoty. Tego samego dnia, w czasie adoracji wieczornej prosiłyśmy Jezusa o ukazanie każdej z nas właściwego kierunku życia i osobistej drogi powołania.

Każdy dzień rekolekcji rozpoczynałyśmy Jutrznią i ofiarowaniem Bogu całego dnia przez ręce Maryi. Po śniadaniu miałyśmy wprowadzenie do medytacji, jako przygotowanie do rozważenia tekstu biblijnego przewidzianego na dany dzień rekolekcji. Centralnym punktem dnia był tzw. Czas pustyni - 2 godziny milczenia. W tym czasie był w kaplicy wystawiony Najświętszy Sakrament. Wtedy odprawiałyśmy medytację i w ciszy adorowałyśmy Pana Jezusa. Trwałyśmy w klimacie głębokiego milczenia i zasłuchania w Żywe Słowo Boga, który mówił do nas szczególnie w czasie medytacji. Czas pustyni kończyłyśmy w południe wspólną Eucharystią. Po południu była konferencja tematyczna, poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie spotkanie w sali i różne ćwiczenia. Po kolacji spotykałyśmy się na wieczorze pogodnym, a dzień kończyłyśmy adoracją w kaplicy.

Pierwszy dzień rekolekcji poświęcony był zgłębianiu cudu stworzenia kobiety. W medytacji p. t. Dziękuję, że stworzyłeś mnie tak cudownie, dziękowałyśmy Bogu za to, że nas stworzył i za to, że przez całe nasze życie pochylał się nad nami z miłością. Prawdy te rozważałyśmy też w czasie konferencji na temat: Moja kobiecość - darem Boga. W czasie popołudniowych ćwiczeń, które odbywały się pod hasłem: Czy znasz Jej obraz? dzieliłyśmy się osobistym odkrywaniem i doświadczeniem obecności Maryi w naszym życiu, a także miałyśmy możliwość wykorzystania naszych zdolności artystycznych tworząc wspólnie portret Matki Bożej. Wieczorna adoracja ukierunkowała nas na szukanie w Jezusie prawdy o człowieku i pozwoliła nam głębiej doświadczyć, jak bardzo Bóg stał się ludzki dla nas w Swojej miłości.

Kolejny dzień był rozważaniem nad fenomenem kobiecej natury i poszukiwaniem drogi do jej dojrzałego przeżywania, w czym szczególnie pomogła nam medytacja

o kobiecie, która bardzo umiłowała oraz konferencja Dojrzałe przeżywanie kobiecości, które poprowadziła s. Mistrzyni. Popołudnie spędziłyśmy nad Wisłą, gdzie rozegrałyśmy mecz piłki nożnej, po którym wraz ze zwycięską drużyną świętowałyśmy wygraną wśród radosnych zabaw, śpiewu i tańców. Dzień zakończyłyśmy adoracją prowadzoną na podstawie Dzienniczka św. s. Faustyny, podczas której wsłuchiwałyśmy się w skierowane do nas osobiście Słowa Jezusa, który zapraszał nas do całkowitego zawierzenia i ufności w Jego nieskończone Miłosierdzie.

Trzeciego dnia przyglądałyśmy się jeszcze dokładniej postawie Maryi jako kobiety pięknej a zarówno troskliwej. W czasie medytacji: Maryja - troskliwa kobieta: cud w Kanie Galilejskiej oraz konferencji Maryja - piękna kobieta, Żyć w komunii z Maryją uczyłyśmy się od Matki Bożej doskonałego wykorzystania daru naszego wewnętrznego piękna. Rozważałyśmy też jak naśladować Maryję w Jej komunii z Bogiem oraz jak, w sposób najpełniejszy, zawierzyć siebie Jej nieustannej opiece.

W godzinie ćwiczeń popołudniowych dziewczęta miały możliwość wysłuchania wykładu ks. Piotra Pawlukiewicza na temat czystości. Podczas wieczornej adoracji odprawiłyśmy Drogę Krzyżową, w czasie której rozważałyśmy szczególnie obecność Maryi przy cierpiącym Jezusie oraz Jej czułą pomoc na ścieżce naszych osobistych trudności i zmagań.

Piątek był ostatnim dniem rekolekcji oraz podsumowaniem naszego modlitewnego skupienia. Po Eucharystii i podziękowaniach tradycyjnie dzieliłyśmy się doświadczeniami przeżytych rekolekcji. Dziewczęta szczególną uwagę w swoich świadectwach poświęciły możliwości uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, medytacji oraz w konferencjach, dzięki którym mogły na nowo pogłębić swoją więź z Matką Bożą. W atmosferze wzajemnej wdzięczności za dar szczególnego spotkania z Jezusem i Maryją zakończyłyśmy nasze sierpniowe rekolekcje.

Za wszelkie dary i łaski otrzymane w tym czasie niech będzie Bóg uwielbiony.

                                                            Katarzyna WÓJCIK - postulantka

Chełmno, 25. 08. 2007 r.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - WYDARZENIA - JUBILEUSZ ZGROMADZENIA Powrót na górę strony