Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
wydarzenia - rok 2007
wydarzenia - rok 2006
wydarzenia - rok 2005
wydarzenia - rok 2004
Wydarzenia

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W BIAŁYMSTOKU
26-29.01.2006                                        Bądź uwielbiony, Boże za każde dobro,
                                        które dzięki Twej łasce dokonało się w nas,
                                        a także przez nas w Twoim Kościele i w świecie
                                        na przestrzeni istnienia naszej rodziny zakonnej ...

                                                                             Bł. Bolesława LamentBiałystok, a ściśle sanktuarium Bł. Bolesławy przy ul. Stołecznej i kościół św. Rocha, został wybrany na miejsce odbywających się w 60-tą rocznicę śmierci Matki Założycielki głównych obchodów roku jubileuszowego.
Tu, gdzie mimo podeszłego wieku zainicjowała Ona prowadzenie wielu dzieł apostolskich, gdzie cierpiała, zmarła i gdzie została wyniesiona na ołtarze - oddanie Bogu chwały i dziękczynienia miało szczególnie silny wydźwięk.
Już triduum poprzedzające zasadniczą uroczystość miało odświętny charakter. Do stworzenia wyjątkowej atmosfery tych kolejnych trzech wieczorów, w które gromadziliśmy się na Eucharystii w sanktuarium przy ul. Stołecznej, przyczynili się między innymi zapraszani do przewodniczenia Mszy świętej kapłani, a także wiele osób, które zaangażowały się w ubogacenie oprawy liturgicznej, czy też w zaprezentowanie programów artystycznych.
W czwartek, 26 stycznia, Mszę świętą odprawił ks. Radosław Kimsza, związany z naszym Zgromadzeniem od wielu lat. Dlatego zapewne, w wygłoszonej przez Niego homilii, przybliżającej obecnym charyzmat Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, z konkretnymi przykładami dużej ofiarności w jego realizowaniu, nie zabrakło osobistych akcentów. Odwoływał się w nich do swoich doświadczeń wielkiej życzliwości i otwartości ze strony sióstr. Tego dnia lektorami byli członkowie Grupy Misyjnej, a śpiewy wykonał zespół prowadzony przez państwa Lidię i Tadeusza Trojanowskich.
Nazajutrz - w piątek 27 stycznia - Mszy świętej przewodniczył, także zaprzyjaźniony z naszą wspólnotą zakonną, ks. Dariusz Wojtecki. W oprawę liturgiczną zaangażowały się tym razem dzieci z prowadzonej przez nasze siostry Szkoły Podstawowej im. Bł. Bolesławy w Białymstoku i schola młodzieżowa z parafii pod wezwaniem Bł. Bolesławy. Po Mszy świętej swój montaż słowno - muzyczny przedstawiły dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "NAZARET" w Białymstoku kierowanej przez s. Alodię Jabłonowską. Obecność dzieci, zarówno ze szkoły, jak i ze świetlicy była wymownym znakiem potwierdzającym starania sióstr, by jak najwierniej kontynuować misję rozpoczętą przez Bł. Bolesławę, w której troska o wychowanie młodych i najmłodszych zajmuje szczególne miejsce.
W sobotę, 28 stycznia, głównym celebransem Eucharystii był ks. infułat Zygmunt Lewicki, a współcelebransem - ks. Marian Zalesko. Pieśni wykonywał chór zakonny naszego Zgromadzenia, a czytanie, psalm i modlitwę wiernych przygotowały siostry nowicjuszki i postulantki, które po Mszy świętej przybliżyły, w wykonanym przez siebie programie, charakterystyczne rysy duchowości Matki Założycielki.
29 stycznia, w sanktuarium bł. Bolesławy, o godzinie 900 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem księdza Ryszarda Pasturka, natomiast przed kościołem pod wezwaniem św. Rocha już od wczesnych godzin porannych widać było siostry rozdające jubileuszowe folderki z informacjami o błogosławionej Matce Bolesławie i założonym przez Nią Zgromadzeniu.
Dekoracja wykonana w kościele: zawieszony na ścianie w prezbiterium duży obraz z wizerunkiem bł. Bolesławy, pod ołtarzem duża ilość pięknie ułożonych kwiatów w żółtym kolorze, a także ustawiona przy wyjściu jubileuszowa wystawa, wyraźnie wskazywały na wielkie święto naszego Zgromadzenia. Kilka minut przed rozpoczęciem uroczystej Eucharystii, transmitowanej przez Radio MARYJA i telewizję TRWAM, s. Dorota Duszyk - przełożona wspólnoty - przedstawiła krótki rys historyczny o początkach pracy sióstr w Białymstoku oraz zapoznała obecnych z tym, jakie dzieła apostolskie siostry aktualnie prowadzą na terenie tego miasta.
Punktualnie o godzinie 1100, przy wtórze wykonywanej przez chór naszych sióstr pieśni, do ołtarza wyruszyła procesja złożona ze służby liturgicznej, wielu kapłanów i kilku biskupów, zamykał ją główny celebrans - ordynariusz archidiecezji białostockiej ks. arcybiskup Wojciech Ziemba. Matka Generalna Bożena Fornalczyk, powitała na wstępie zaproszonych gości: księży biskupów sąsiednich diecezji, kapłanów, przedstawicieli innych kościołów: prawosławnego, ewangelicko - augsburskiego i baptystycznego, władze miasta Białegostoku, reprezentantów wielu instytucji związanych na co dzień z działalnością naszego Zgromadzenia, siostry oraz wszystkich innych licznie przybyłych wiernych.
Po niej swoje słowo do uczestników Uroczystości skierował ksiądz abp. Wojciech Ziemba. Zachęcił w nim między innymi do wspólnej modlitwy dziękczynnej za 100 lat istnienia naszego Zgromadzenia.
W liturgię Słowa włączyły się zarówno siostry, jak i osoby świeckie. Pierwszą lektorką była nowicjuszka - s. Eliasza Podsiadły, drugą - przedstawicielka grupy misyjnej, a psalm zaśpiewała s. Bolesława Surma.
Po Ewangelii wszyscy zgromadzeni wsłuchali się w homilię głoszoną przez ks. abpa Wojciecha Ziembę. Mówiąc o ideałach przyświecających bł. Bolesławie, o Jej bezwzględnym posłuszeństwie wobec Bożych planów, gotowości pełnienia ich z całkowitym oddaniem, podkreślał, że rozpoczęte przez Nią dzieło borykało się z wieloma trudnościami. Zaznaczał, iż tylko całkowitym zawierzeniem Bożej Opatrzności i heroiczną wręcz ofiarnością Matki Założycielki i innych członkiń Zgromadzenia można wytłumaczyć fakt przetrwania i dalszego rozwoju naszej wspólnoty zakonnej. Ks. Arcybiskup wyraził też swoją wdzięczność za pełną poświęcenia pracę sióstr, za prowadzone przez nie dzieła apostolskie.
Symbolem zaś naszej wdzięczności Panu Bogu, za Jego błogosławieństwo i liczne łaski, jakimi obdarzał i wciąż obdarza nasze Zgromadzenie, był niesiony przez siostry w procesji z darami ofiarnymi bukiet złożony z sześćdziesięciu róż. W tym dniu bowiem wypadała 60-ta rocznica śmierci Bł. Bolesławy.
Na zakończenie Eucharystii Matka Generalna Bożena Fornalczyk podziękowała ks. Arcybiskupowi Ordynariuszowi i wszystkim Gościom za wspólną modlitwę. Natomiast przedstawiciele osób świeckich, wyrazili siostrom wdzięczność za podejmowaną wśród nich i dla nich codzienną posługę. Okazją do wspólnego spotkania był uroczysty obiad w restauracji znajdującej się w pobliżu kościoła.
Ostatnim akcentem tego świątecznego dnia był udział ks. Dariusza Wojteckiego, Siostry Przełożonej Brygidy Karwowskiej, Siostry Mistrzyni Pauliny Mieleszkiewicz oraz Siostry Przełożonej Doroty Duszyk w nadawanych przez Radio MARYJA "na żywo" w domu naszych sióstr przy ul. Stołecznej Rozmowach niedokończonych. Była to doskonała okazja do zapoznania szerokiego grona słuchaczy z historią, duchowością, charyzmatem i działalnością naszego Zgromadzenia.
Z pewnością, tak piękny, podniosły charakter uroczystości, w których dane nam było uczestniczyć, owoc wysiłku podjętego dla ich przygotowania, pomógł wszystkim głęboko przeżyć ten szczególny czas, tak, iż śpiewane podczas Eucharystii Te Deum, zabrzmiało głosem przepełnionych wdzięcznością serc. Bogu niech będą dzięki!


S. Benedykta Anna ZAJĄC


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - WYDARZENIA - JUBILEUSZ ZGROMADZENIA Powrót na górę strony